Missie en waarden

Kwaliteit

Wij zoeken telkens opnieuw de beste opportuniteiten en mogelijkheden om lange termijn meerwaarde te creëren voor onze klanten, medewerkers en partners en de omgevingen waarin we actief zijn.

Bereikbaarheid

Ten aanzien van elke klant zien wij het als onze verantwoordelijkheid een lange termijnrelatie aan te gaan, die niet stopt bij de oplevering van het appartement.

Missie

Onze missie bestaat er in om met een gedreven en gepassioneerd team kwalitatief betaalbaar beleggingsgeluk te brengen door beleggingsappartementen te huur en te koop aan te bieden, met respect voor omgeving, overheden, medewerkers en partners.

Continue verbetering en groei

Medewerkers die op continue basis meer resultaat dan verwacht neerzetten, mogen binnen een lange termijnvisie méér verwachten.

Vertrouwen

Wij wensen het enige aanspreekpunt te zijn van onze klant waarbij we hem of haar alles kunnen bieden naar wens.

Resultaatgerichtheid

Wij streven naar volledige realisering van de wensen van onze klanten: een fantastische vastgoedbelegging, een mooie patrimonium uitbouw, het veilige pensioen, de unieke belastingsbesparing, met daarbij algemeen vastgoedadvies, fiscaal advies, financieel advies, opvolging van A tot Z…

Innovatie

In de gemeentes, steden en regio’s waar we projecten ontwikkelen en exploitaties uitbaten, willen we steeds met de lokale autoriteiten op een constructieve manier samenwerken. Het doel is een goede projectontwikkeling en duurzame exploitaties die voor alle partijen toegevoegde waarde brengen.

Van WEG waarden

Oneerlijkheid
Stagnatie
Onenigheid
Eigenbelang
Chaos
Laksheid
Design by: Laan Webdesign